en de
Къща за гости „Болярски стан“ се намира в гр. Велики Преслав - област Шумен, в подножието на Източна Стара Планина и Преславския Балкан. Мястото е пропито с история. Природата е неповторима и въздухът е чист. Съвременният град Велики Преслав с население 9208 жители е общински център, разположен в Североизточния регион, на около 20 км от областния център Шумен. Можете да бъдете приютени безусловно винаги, когато сте се уморили от напрегнатото ежедневие на грижи и емоции, ако искате да се потопите в атмосферата на Златния век, за да се изпълните с надежди и увереност и за да се почувствате стойностни хора, готови да докажат себе си и да издържат изпита на времето. Елате в къща за гости „Болярски стан”, за да отдъхнете и да се заредите с енергия!


В близост до Велики Преслав се намират природните резервати "Патлейна" и "Дервиша", Патлейна” е ботанически резерват в Дунавската равнина, Предбалкана. В него се намира единственото в България находище на див рожков - остатък от древна флора по нашите земи, също така има и находища на рядко срещаното жълто и червено урумово лале. "Патлейна" се характеризира със забележителен и много красив природен ландшафт, възвишения покрити с много зеленина, гъсти гори и свежи поляни, които са украсени с малки жълти и червени лалета. В защитената територия се срещат масиви от дъб, бряст, габър.


Тук, сред зелените гори, се намира средновековният манастир Свети Пантелеймон, за който се предполага, че е бил важно книжовно средище по време на Първото Българско царство. При разкопки в манастирската обител е открито и едно от най-удивителните творения на българското изкуство от същия период – мозаичната икона на Св. Теодор Стратилат. В околностите на манастира можете да видите и открити керамични пещи от X век, както и останки от манастирска църква и занаятчийска работилница от IX-X век.


Друг интересен обект в резервата е пещерата Мечата дупка, която е с дължина 76 м, но не е напълно изследвана. Ако не сте добри пещерняци е по-добре да й се насладите отвън. Чудната природа на резервата Патлейна очарова и омайва посетителите, които имат възможност да го разгледат.


Поддържаният резерват “Дервиша”, с площ 106 дка, е в землището на гр. Велики Преслав и е разположен като тясна ивица успоредно на двата бряга на дерето на р. Дервишка. Обявен е с цел опазване на реликтното находище на балканския ендемит конски (див) кестен, единственото естествено находище на дървесния вид в България. Този вид се среща само в Преславския балкан в резерват "Дервиша". Отглеждан е от ХVІ век, а днес е записан в Червената книга като застрашен вид. Среща се също като декоративно растение в паркове и градини. Отделни екземпляри от конския кестен достигат до 35 m височина. В защитената територия растат още орех, клен, габър, сребролистна липа. Находищата на блатно кокиче край с. Кочово на площ 12 ха и край с. Осмар на площ 19 ха са обявени за защитени територии - единствените в Северна България. На около 4 км южно от града намиращият се язовир”Дервиша” предлага възможности за риболов.


В община „Велики Преслав” се срещат дребни гризачи, лисици, чакали, горски и полски птици. Тук се намира голямо по площ ловно стопанство с муфлони, сърни, диви свине, лопатари и благородни елени, стопанисвано от Държавна дивечовъдна станция - Велики Преслав. Заповядайте в къща „Болярски стан”, за да се насладите на природните и исторически забележителности на нашия град!